fbpx

Wat is asbest?

kosten asbest verwijderen

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelachtige structuur dat veelal gewonnen wordt uit mijnen in Rusland en China. Asbest is een goedkoop, sterk en slijtvast materiaal. Deze eigenschappen hebben het tot een populair bouwmateriaal gemaakt. Met name na de Tweede Wereldoorlog tot en met 1993 is asbest verwerkt in bouwmaterialen. De soorten asbest die in Nederland veelal zijn toegepast, zijn: chrysotiel (wit asbest) , crocidoliet (blauw asbest) en amosiet (bruin asbest).

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden omdat de asbestvezels bij inademing voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. In veel huizen die voor het jaar 1993 zijn gebouwd, is asbest verwerkt. Alleen als asbestvezels loskomen, is er sprake van een risico voor gezondheid.

Het niet zorgvuldig omgaan en verwijderen van asbest kan grote gevolgen hebben voor de uitvoerende persoon alsmede voor de gehele omgeving. Het verwijderen van asbest mag dan ook alleen door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Lees hier meer over asbestsanering.

Asbest herkennen

Asbest herkennen is de eerste stap naar een veilige woon-/ werkomgeving. U kunt asbest herkennen aan de vezelachtige structuur. Meestal heeft asbest een witte of grijze kleur. Asbest is verwerkt in vele materialen en toepassingen, zoals dakbeslag, golfplaten, gevelplaten en rioolleidingen. Ook werd asbest gebruikt in pakkingen van (industriële) machines. Dit zijn voorbeelden van hechtgebonden asbest. In deze vorm zijn asbestvezels verwerkt in cement of lijm om een sterkere structuur te krijgen.

Definitief uitsluitsel of het materiaal daadwerkelijk asbest is of bevat, kan alleen aan de hand van een asbestinventarisatierapport.

 

Meer weten over asbest?

Bekijk dan hier meer informatie over asbestsanering. Meer informatie over de risicoklassen vindt u hier. Wilt u meer informatie over welke kosten asbest verwijderen met zich meebrengt? Klik dan hier.

 

Gert-Henk Bakker
Vestigingsmanager Hamer Noord
Willem Hoijtink
Projectleider Asbest