fbpx

Wat is asbest?

kosten asbest verwijderen

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelachtige structuur dat veelal gewonnen wordt uit mijnen in Rusland en China. Asbest is een goedkoop, sterk en slijtvast materiaal. Deze eigenschappen hebben het tot een populair bouwmateriaal gemaakt. Met name na de Tweede Wereldoorlog tot en met 1993 is asbest verwerkt in bouwmaterialen. De soorten asbest die in Nederland veelal zijn toegepast, zijn: chrysotiel (wit asbest) , crocidoliet (blauw asbest) en amosiet (bruin asbest).

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden omdat de asbestvezels bij inademing voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. In veel huizen die voor het jaar 1993 zijn gebouwd, is asbest verwerkt. Alleen als asbestvezels loskomen, is er sprake van een risico voor gezondheid.

Het niet zorgvuldig omgaan en verwijderen van asbest kan grote gevolgen hebben voor de uitvoerende persoon alsmede voor de gehele omgeving. Het verwijderen van asbest mag dan ook alleen door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Lees hier meer over asbestsanering.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Asbest kan worden onderverdeeld in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gebruikt ter versterking van een ander materiaal, bijvoorbeeld cement of lijm.  Hechtgebonden asbest is de meest voorkomende vorm en kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt zijn. Golfplaten en buizen zijn een goed voorbeeld van een hechtgebonden asbestsoort, maar ook lijm of kit waarin asbest is verwerkt valt hieronder.

Niet-hechtgebonden asbest is niet ingesloten in een ander materiaal. Deze vorm van asbest is dan ook gevaarlijker dan hechtgebonden asbest omdat de vezels gemakkelijker verspreid kunnen worden omdat de vezels niet of nauwelijks verankerd zijn in een bindmiddel. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest zijn onder andere isolatiemateriaal en spuitasbest.

Asbest herkennen

Asbest herkennen is de eerste stap naar een veilige woon-/ werkomgeving. U kunt asbest herkennen aan de vezelachtige structuur. Meestal heeft asbest een witte of grijze kleur. Asbest is verwerkt in vele materialen en toepassingen, zoals dakbeslag, golfplaten, gevelplaten en rioolleidingen. Ook werd asbest gebruikt in pakkingen van (industriële) machines. Dit zijn voorbeelden van hechtgebonden asbest. In deze vorm zijn asbestvezels verwerkt in cement of lijm om een sterkere structuur te krijgen.

Definitief uitsluitsel of het materiaal daadwerkelijk asbest is of bevat, moet door een laborant worden gegeven. Dit is tevens de enige manier om met zekerheid te bepalen om welke soort asbest het gaat.

Verbod op asbestdaken

Het gebruik van asbesthoudend materiaal is sinds 1993 verboden, het in het bezit zijn van asbesthoudend materiaal (nog) niet. In 2024 voert de Rijksoverheid een verbod in op asbestdaken. Door de invloed van het weer op deze daken kunnen asbestvezels vrijkomen. Bedrijven, instellingen en particulieren zijn verplicht asbestdaken te laten verwijderen voor 2024.

Meer weten over asbest?

Bekijk dan hier meer informatie over asbestsanering. Meer informatie over de risicoklassen vindt u hier.

Wilt u alles weten over  Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27, dan klikt u hier. Wilt u meer informatie over welke kosten asbest verwijderen met zich meebrengt? Klik dan hier.

 

André Pater
Projectmanager Asbestsanering