fbpx

Winkelpand in Assen asbestvrij

Door toedoen van een ondeskundige aannemer is bij de verbouwing van een winkelpand in Assen een hoeveelheid asbesthoudend materiaal vrijgekomen.

Op last van de Gemeente Assen en de Arbeidsinspectie heeft de opdrachtgever in overleg met B. Steenhuis Sloopwerken een plan van aanpak opgesteld voor de opruimwerkzaamheden en de schoonmaak van het winkelpand.

Hamer Asbestsanering heeft in opdracht en in samenwerking met B. Steenhuis Sloopwerken het met asbest vervuilde winkelpand gesaneerd en schoongemaakt.

Nadat alle asbest uit het pand verwijderd was zijn de saneerders verder gegaan met het schoonmaken van de ruimte, hierna kon de ruimte beschikbaar gesteld worden voor een visuele inspectie, meting en kleefmonsters door een geaccrediteerd laboratorium.

Het laboratorium heeft de ruimte goedgekeurd en vrij gegeven waarna wij ons materieel weer konden opruimen.

De eigenaar van het pand kan weer veilig gebruik maken van zijn winkelruimte.

Gert-Henk Bakker
Vestigingsmanager Hamer Noord