fbpx

Voorbereiden opstellingsruimte nieuwe HP Indigo 30000 bij Ovimex

Ovimex is een bedrijf dat al bijna 100 jaar gevestigd is in Deventer en zich ontwikkeld heeft van traditionele drukkerij tot een hypermodern bedrijf dat ICT en drukwerk bij elkaar brengt.
Hierdoor kan Ovimex snel, op maat en speciaal drukwerk verzorgen voor haar opdrachtgevers.

Ook in 2018 heeft Ovimex geïnvesteerd in digitaal drukken door de aanschaf van een HP Indigo 30000 samen met een coatingmachine van Tresu waardoor bijna alle kleuren digitaal gedrukt kunnen worden op papier, karton en metaalfolie afgewerkt met een coating.
Dit drukwerk kan verder afgewerkt worden met een speciale vouw en plakmachine van KABA tot luxe verpakkingen of showcases met een persoonlijke touche.
Daarmee is Ovimex de eerste in Nederland die beschikt over dit moderne digitale machinepark !

Hamer B.V. heeft in nauwe samenwerking met Ovimex en HP zorg gedragen voor:

  • de klimaatinstallatie van de opstellingsruimte,
  • de voedingen van de machines,
  • de benodigde afzuigingen,
  • de databekabeling,
  • de persluchtinstallatie

De planning was krap om zo weinig mogelijk stilstanduren voor Ovimex te hebben daar de oude drukpers eerst verwijderd moest worden en er dus even voor bepaald drukwerk geen capaciteit was.

Hamer heeft binnen de voor haar beschikbare tijd de klus geklaard zoals afgesproken.

Meindert Jansen
Operationeel Directeur