fbpx

Brandveilige parkeergarage Apeldoorn

Parkeergarage

Bij de bestaande bouw van de parkeergarage onder het gemeentehuis en marktplein in Apeldoorn zijn, door het plaatsen van een hogedruk watermistinstallatie, ingrijpende kostbare bouwkundige aanpassingen voorkomen. Indien dit bouwkundig opgelost had moeten worden, waren de kosten ongeveer € 150.000,- hoger uitgevallen ten opzichte van deze investering in een hogedruk watermistinstallatie.

Dit project is gefaseerd uitgevoerd  en is succesvol verlopen door de prettige samenwerking met de mensen van parkeerbeheer. Tijdens onze werkzaamheden is de parkeergarage constant in bedrijf gebleven en ondanks de tijdsdruk is het binnen de gestelde deadline opgeleverd.

Om de garage brandveilig te maken, is rekening gehouden met het feit dat er goede vluchtmogelijkheden aanwezig moeten zijn en dat bij brand de schade beperkt wordt. Er zijn 130 stuks nozzles extra geplaatst als gelijkwaardige oplossing voor het creëren van 60 minuten brandwerende scheidingen voor diverse aangrenzende ruimten en trappenhuizen. Ook hierbij is sprake van een flinke besparing voor extra bouwkundige kosten om de ruimtes tussen beveiligd en onbeveiligd gebied 60 minuten brandwerend te krijgen door extra nozzles in deze ruimtes te plaatsen. De inrit van de garage is voorzien van antivriessecties om vorstgevaar te voorkomen.

  • Soort installatie: Een Marioff Hi-Fog® HogeDruk Watermistsysteem. Het Marioff HI-FOG systeem is gebaseerd op de NFPA 750 2010 alsmede de door Marioff in samenwerking met onafhankelijke partijen opgestelde DIOM’s (Design Installation Operation and Maintenance Manuals).
  • Watervoorziening, de pompunit bestaat uit een MSPU-5. In de pompcapaciteit is een reservecapaciteit van 10% opgenomen (conform NFPA). De maximale capaciteit is 485 ltr/min bij een werkdruk van 140 Bar.
  • Reinwatertank van 17 m3 met een suppletie van 250 l/ min.

 

Daniël Kuttschreutter
Commercieel Technisch Adviseur