fbpx

Hamer verzorgt de complete technische installatie voor nieuwe McDonald’s vestiging in Deventer

In november 2023 kreeg Hamer de opdracht om de HVAC-installaties en de bijbehorende regelsystemen te realiseren voor het nieuwe McDonald’s restaurant in het centrum van Deventer.

McDonald’s Nederland heeft al 3,5 jaar voorafgaand aan dit project samengewerkt met een HVAC-adviseur om het conceptontwerp van de HVAC-installatie voor deze locatie te ontwikkelen omdat het de nodige uitdagingen met zich meebracht.

Monumentaal pand

Het realiseren van dit restaurant, dat verspreid is over drie monumentale panden en midden in het centrum van Deventer ligt, vergde veel tijd voor de engineering. Het aanzicht van de panden moest behouden blijven, wat betekende dat de gevels en Daarnaast zorgt een speciale installatie voor het beperken van de uitstoot van geur. Deze Ozon installatie moest aangepast worden naar de uitdagingen van het monumentale pand.

Hamer heeft de conceptplannen, van de HVAC-adviseur, uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen, waarbij aan alle gestelde eisen werd voldaan. Vanwege de complexiteit van de verschillende installaties zijn veel onderdelen ter plaatse ingemeten, geprefabriceerd en in kleine delen samengebouwd. Dit omvat onder andere de luchtbehandelingsinstallatie, koelleidingen en bekabeling van de regeltechniek. De warmtepompen, ventilatoren, dempers en het kanaalwerk bevond zich in de monumentale kap, waar zich nota bene een hijswiel en meerdere monumentale balken bevonden.

Grote uitdaging

Een van de grootste uitdagingen lag in het ventileren van de binnen opgestelde buitenunits (warmtepompen) om hun werking te waarborgen, terwijl ook aan de gestelde geluidsnormen moest worden voldaan. Geluidsspecialisten van Peutz hebben via theoretische modellen vastgesteld welke maatregelen nodig waren, die vervolgens door Hamer zijn geïmplementeerd.

De maatregelen omvatte onder andere het toevoegen van extra geluiddempers in de kanalen, het plaatsen van speciale trillingsdempers onder ventilatoren en warmtepompen, en het installeren van geluidswerende constructies door de bouwkundige aannemer. Dit alles moest worden gerealiseerd binnen een zeer beperkte ruimte onder het dak. Een andere uitdaging tijdens dit project was de beperkte opslag- en werkruimte die de verschillende aannemers met elkaar moesten delen. Ook moesten ze rekeninghouden met de vloerhoogte van 5 meter, waar werd gewerkt onder monumentale balken en dus bepaalde restricties moesten naleven.

Start bouw

Hamer startte met de bouw van de installaties in de tweede week van januari 2024. Tegen het begin van week 11 waren de HVAC-installaties zover gereed dat ze in bedrijf gesteld konden worden door ROX, de leverancier van de luchtbehandelingskasten met regeling. De officiële opening van McDonald’s Deventer Centrum vond plaats op maandag 18 maart 2024, waarbij vertegenwoordigers van McDonald’s Nederland, collega-franchisenemers, adviseurs en de bij het project betrokken aannemers aanwezig waren. De algemene indruk van het restaurant werd zeer positief ontvangen vanwege zijn fraaie uitstraling en er werd bewondering uitgesproken voor de gerealiseerde installaties.

Samenvattend, McDonald’s Deventer Centrum is een schitterend restaurant waarbij diverse technische hoogstandjes zijn bereikt, waar Hamer trots op is. McDonald’s Nederland is tevreden met de samenstelling van het bouwteam en zet de samenwerking in de toekomst graag door.

Meer weten over dit project?

Meindert Jansen
Operationeel Directeur