fbpx

Hamer levert 3 nieuwe Shell LNG-stations op

Servicemonteur

LNG (‘Liquid Natural Gas’, ofwel vloeibaar aardgas) is de ‘coole’* brandstof van de toekomst. Shell werkt hard aan het uitbreiden van haar netwerk met LNG-installaties. Hamer realiseert samen met Chart Ferrox op dit moment 7 LNG-tankstations voor Shell in Nederland.

Na een uitgebreide voorbereiding werd begin januari 2015 het eerste Shell LNG-station voor vrachtwagens in Rotterdam Waalhaven opgeleverd. Dit station heeft een LNG-opslagcapaciteit van 70.000 liter en 2 afgiftezuilen (dispensers/pompen). Het Shell LNG-station in Rotterdam Waalhaven kan dagelijks zo’n 170 vrachtwagens van vloeibaar gas voorzien. Na Rotterdam Waalhaven zijn in rap tempo ook een LNG-station in Waalwijk (Spuiweg 25) en in Amsterdam (Radarweg 1) opgeleverd en zal het nieuwe LNG-station in Pijnacker (Distributiecentrum Ahold) medio juli gereed zijn.

Voor al deze stations heeft Hamer de LNG-tanks, de vloeibaar stikstoftanks, de pompskids en de dispensers geïnstalleerd. Tevens heeft Hamer al het leidingwerk en de complete elektrische installatie geëngineerd én gerealiseerd alsmede alle benodigde randapparatuur zoals gasdetectie, branddetectie, noodstopcircuit, lichtmasten en de benodigde verzwaring van de voeding aangelegd.

Hamer is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van alle Shell LNG-stations in Nederland.

Shell LNG station Pijnacker prachtige testlocatie
Vooral het nieuwe LNG-station in Pijnacker bij het distributiecentrum van Ahold is voor Shell en Hamer interessant. Het oude Shell Truck Diesel tankstation is volledig gesaneerd en er komt een compleet nieuw Shell Truck Diesel station met een LNG-voorziening voor in de plaats. Verwacht wordt dat deze locatie intensief door trucks die op LNG rijden gebruikt gaat worden. Dat betekent dat de locatie in Pijnacker een uitstekende testlocatie is waar we kunnen kijken hoe de installaties het doen onder volle belasting.

LNG en Hamer een vertrouwde combinatie.

 *LNG is vloeibaar aardgas en wordt met een temperatuur van -160 ℃ met een tankwagen aangeleverd aan het station. Bij aflevering aan de vrachtwagen is deze temperatuur ongeveer -125 ℃

Meindert Jansen
Operationeel Directeur