fbpx

Hamer België heeft uniek havenproject gebouwd

MPET

Hamer België heeft de meest moderne tankinstallatie voor terminalvoertuigen gebouwd! Het project is uitgevoerd bij MPET Deurganckdok.

MPET draagt veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel. Dit heeft zich ook duidelijk vertaald in het concept van deze installatie. Onze klant gaat hierin verder dan de geldende normen en implementeert verschillende vooruitstrevende systemen om de installatie optimaal te voorzien van alle mogelijke veiligheidssystemen.

Op deze gigantische terminal, waar de activiteiten 24/7 onvermoeid doorgaan, dient een pitstop de machines ook met de nodige snelheid te kunnen bevoorraden. Maar snelheid en veiligheid gaan ook hier hand in hand.

Zestien eigen ontworpen brandstofpompen

De meeste straddle carriers zijn voorzien van dubbele brandstoftanks, met daarnaast een AdBlue installatie om aan de hoogste milieueisen te voldoen. Om deze straddle carriers te tanken heeft Hamer zestien eigen brandstofpompen ontworpen met een debiet van 300l/min.

Om de gehele fleet tijdig te kunnen bevoorraden, worden acht autonome tankplaatsen aangelegd waar de twee brandstoftanks en de AdBlue tank van elke machine steeds gelijktijdig gevuld kunnen worden.

Alle tanks van deze voertuigen zijn tevens voorzien van een eigen overvulbeveiliging, zodat overloop niet mogelijk is. De connectie van elke lekvrije koppeling wordt tevens door elke machine ingelezen, waarbij de sturing zo is voorzien dat het voertuig enkel bij volledige ontkoppeling verder kan rijden.

Hectronic automatische voertuigherkenning

Door middel van het Hectronic automatische voertuigherkenningssysteem worden alle tankbeurten op autonome wijze geregistreerd. Verdere handelingen van de operatoren zijn onnodig. Dit geldt zowel voor bovenstaande installatie, als voor het slave station waar alle andere terminalvoertuigen zich kunnen bevoorraden met diesel, gasolie en AdBlue.

Zelfs bij de bevoorrading van de voorraadtanks gaat men hier verder dan de norm. Zo worden bijvoorbeeld de gasolie en diesel brandstofdampen door de tankwagens gerecupereerd. Autonome overvulbeveiligingen elimineren mogelijk falen van externe factoren, buiten dit verzekeren dodemansfuncties ter hoogte van de lospunten de alertheid bij elke levering.

Installatie in getallen

Om dit unieke havenproject te realiseren heeft Hamer de volgende zaken gerealiseerd:

  • 250.000 liter gasolie opslag
  • 40.000 liter AdBlue opslag
  • 20.000 liter dieselopslag
  • MID losinstallatie aan 1700l/min
  • 16x eigen ontworpen brandstofpompen met een debiet van 300l/min om de straddle carriers te tanken
  • 9x AdBlue pompen 40l/min
  • 4x brandstofpompen aan 140l/min om de andere havenvoertuigen te tanken
  • 5x Hectronic Heconomy tankregistratie units met ‘automatische voertuigherkenning’
  • 1x Hectronic Heconomy registratie voor de los installatie

MPET heeft hier geïnvesteerd in een voorbeeldinstallatie binnen de industrie, waarbij Hamer oprecht fier is om dit project te realiseren.

Gert Remeysen
Vestigingsmanager Hamer BE/LUX