fbpx

Asbestsanering bij Waterzuivering Echten

Hamer behoort tot het selecte groepje bedrijven dat in Nederland asbest mag saneren. Om asbest te mogen verwijderen in Nederland is een SC-530 certificaat verplicht. Het certificaat is gericht op de arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van het asbest naar mens en milieu. Vanzelfsprekend is Hamer in het bezit van dit certificaat. Daarnaast zijn wij VCA** en ISO 9001 gecertificeerd.

Gevelbeplating en terrastegels

In opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta mocht Hamer het bedrijfsgebouw op de waterzuivering in Echten saneren.

Het betrof hier asbesthoudende gevelbeplating die verwijderd moesten worden. Na de vrijgave van het laboratorium moest de gevel weer voorzien worden van nieuwe isolatie en gevelbeplating. Het dakterras, dat voorzien was van terrastegels met asbesthoudende bitumen, heeft Hamer ook gesaneerd.

Risicoklasse 2 buitensanering

Na de vrijgave van het laboratorium is het terras weer voorzien van nieuwe isolatie, dakleer en mooie nieuwe terrastegels. De gehele sanering heeft in risicoklasse 2 buitensanering plaatsgevonden.