fbpx

Privacy

Hamer

Hamer, gevestigd aan Stadhouders­molenweg 23, 7317 AV Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.hamer.net,
Stadhouders­molenweg 23,
7317 AV Apeldoorn,
telefoon +31 55 5777200

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hamer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bij (open) sollicitaties ook geslacht en geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fojagroep.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze diensten en producten
– Het maken en toezenden van informatie en offertes
-Sollicitatieprocedures

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Inschrijven Nieuwsbrief
Persoonsnaam en E-mailadres wordt bewaard tot u zich afmeld.

Contactformulier
Persoonsnaam, bedrijfsnaam en E-mailadres en telefoonnummer worden maximaal 1 maand bewaard.

Storingsformulier
Persoonsnaam, bedrijfsnaam en E-mailadres en telefoonnummer worden maximaal 1 maand bewaard.

Sollicitatieformulier
Geslacht, voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, E-mailadres, geboortedatum, CV en motivatiebrief worden maximaal 1 maand bewaard of, bij indiensttreding, toegevoegd aan ons medewerkersbestand.

IBC Verhuur
Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, E-mailadres, telefoonnummer, administratief adres, lever adres worden maximaal 1 maand bewaard of, indien u klant wordt, toegevoegd aan ons relatiebestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hamer verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hamer gebruikt cookies voor marketing­doeleinden. Met deze cookies kunnen we uitgebreider terugkerend websitebezoek meten en een profiel van een bezoeker opstellen. Hiervoor gebruiken we speciale software, namelijk Spotler B2B (cookieplaatsing: 12 maanden). Je hebt de mogelijkheid om onze marketing cookies aan en uit te schakelen.

Hotjar

Hamer gebruikt Hotjar om de gebruikerservaring / gebruiksvriendelijkheid van onze website te meten. Hotjar verzameld anonieme gebruiksinformatie van onze website, waaronder de pagina’s die u bezoekt en het genereren van heatmaps op basis van muisbeweging / klikken. Hotjar verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hamer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fojagroep.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hamer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@fojagroep.com