fbpx

Wetgeving bovengrondse dieselolietanks

Stand van zaken dieselolietanks

Onlangs is bekend gemaakt gemaakt dat onder andere de certificaatplicht voor tanks met afgewerkte olie per 1 januari 2015 mogelijk komt te vervallen. Deze wijziging regelt dat bovengrondse tanks met afgewerkte olie dan niet vervangen hoeven te worden. Het Ministerie van I&M probeert deze wetswijziging nog tijdig door te voeren. Onbekend is of dit nog tijdig gaat lukken. Uiterlijk eind september 2014 wordt dit bekend gemaakt. Als de wetswijziging wordt doorgevoerd dan zou dit inhouden dat tanks met afgewerkte olie, in tegenstelling tot wat nu in de wetgeving staat,  niet meer per 1 januari 2015 over een certificaat hoeven te beschikken. Voor tanks met dieselolie wijzigt vooralsnog niets.

Heeft u een bovengrondse tank voor dieselolie of afgewerkte olie die voor 1 januari 2000 is geïnstalleerd of heeft u een agrarisch bedrijf met een tank die voor 1 januari 2007 is geïnstalleerd? Dan moet deze vóór 1 januari 2015 zijn voorzien van zowel een tankcertificaat als een installatiecertificaat volgens de BRL-K903 norm. Dit komt door gewijzigde wetgeving. Beschikt u na 1 januari 2015 niet over deze certificaten dan bent u in overtreding en kan uw tank buiten gebruik worden gesteld. Lees daarom onderstaande informatie goed door of bel met ons. Wij kunnen u helpen met al uw vragen omtrent dit onderwerp.

Uitzonderingen

Heeft u een bovengrondse tank die na 1 januari 2000 is geplaatst of een agrarisch bedrijf met een tank geplaatst na 1 januari 2007? Dan verandert er niets. Deze tanks moeten namelijk al voldoen aan de huidige wetgeving. De gehele installatie inclusief de leidingen en appendages moeten zijn geïnstalleerd door een gecertificeerd installateur (conform BRL-K903 en de onderliggende normen) en zijn voorzien van zowel een tankcertificaat als een installatiecertificaat.

Er geldt overigens nog één uitzondering. Deze informatiefolder is niet van toepassing op bovengrondse tanks voor afgewerkte olie van een gasgestookte Warmte Krachtkoppeling (WKK).

Beide certificaten ontbreken

U heeft een bovengrondse tank maar beschikt niet over de verplichte certificaten. Het is van belang dat u de tank voor 1 januari 2015 laat keuren door een erkende installateur op alle installatie eisen uit de BRL-K903. Dit is inclusief de leidingen en appendages. Als de tank op 1 januari 2015 niet is voorzien van beide certificaten bent u in overtreding. Let u op dat niet alle brandstoftanks ook geschikt zijn om gekeurd te kunnen worden. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een mangat of inspectieopening. Laat uzelf vooraf goed informeren zodat u onnodige keuringskosten kan voorkomen. Daarnaast maken wij u erop attent dat een ongekeurde tank in de meeste gevallen niet onder de dekking van de milieuschadeverzekering valt.

Wel tankcertificaat, geen installatiecertificaat

U heeft in dit geval een zogenaamd KIWA BRL-K903 installatiecertificaat nodig. Deze kunt u verkrijgen door uw tank te laten keuren op een juiste installatie. Dit dient te gebeuren door een erkend installateur

Bovengrondse tank is niet inspecteerbaar

Het kan zijn dat een bovengrondse tank voor vloeibare brandstoffen (dieselolietank) en afgewerkte olie) die voor 1 januari 2000 in gebruik is genomen door het ontbreken van een mangat of inspectieopening niet kan worden gekeurd. Deze tank moet dan uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik worden gesteld en vervolgens worden verwijderd. Hierbij geldt in de regel dat de tank gereinigd en afgevoerd moet worden volgens de geldende normen. Als u de tank na de reiniging om bepaalde redenen niet wilt afvoeren kan dit alleen als hiervoor toestemming wordt verleend door de OFGV.

Ik wil mijn tank niet laten keuren maar verwijderen. Wat houdt reinigen en afvoeren in?

Reinigen of afvoeren van de tank mag alleen worden gedaan door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Het is hierbij belangrijk dat u alleen aan een KIWA gecertificeerd bedrijf opdracht geeft om uw tank te reinigen en/of af te laten voeren. Let op! Als eigenaar of huurder van een tank moet u altijd aan kunnen tonen dat uw tank door een gecertificeerd persoon is gereinigd en verwijderd. Na het reinigen van een tank ontvangt u een reinigingscertificaat overeenkomstig de BRL-K 905 norm. Voor het verwijderen ontvangt u een saneringscertificaat overeenkomstig de BRL- K 902 norm. Het vervoeren van een lege, niet gereinigde tank is ten strengste verboden. Een uitzondering geldt voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben.

Gecertificeerde installateurs

Hamer (055 577 72 00) is uiteraard een gecertificeerde installateur als het gaat om de BRL-K903 voor gecertificeerde installateurs.

 

bron: OFGV.nl