fbpx

Verandering dampretour controle

Bij tankstations zijn ter voorkoming van luchtverontreiniging, dampretoursystemen verplicht. Een dampretoursysteem heeft als doel de uitstoot van dampen te verminderen.

Dampretourstage II vermindert de uitstoot van dampen tijdens het tanken van voertuigen. Tijdens het tanken ontsnapt benzinedamp uit de brandstoftank van een voertuig. De dampretour stage II is een voorziening bij het vulpistool. Hierdoor wordt de ontwijkende damp van de tank van het voertuig teruggevoerd in de ondergrondse opslagtank van het tankstation.

Wijziging per 1 januari 2019

Volgens de wetgeving die al in 2012 is aangenomen mochten bestaande installaties tot 2019 volstaan met eens per drie jaar een controle, maar vanaf 01-01-19 geldt de frequentie 1 x per jaar voor stations die meer dan 3.000.000 liter per jaar omzetten aan benzine producten.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, naam dan contact op met: