fbpx

Veiligheidsgedrag van leidinggevenden

Veiligheid op de werkvloer

Het afgelopen half jaar is er bij Hamer onderzoek gedaan naar veiligheidsgedrag van leidinggevenden door Yorinde Zomer. Goed leiderschap wat betreft veiligheid kan bepalen hoe veilig de werkplek is en kan het aantal ongevallen beĆÆnvloeden.

Leidinggeven en veiligheid, wat is goed?

Binnen Hamer is onderzocht in welke mate de leidinggevenden voldoen aan motiverend, ondersteunend en inspirerend leiderschap. Deze bevindingen gelden voor leiderschap in het algemeen, maar ook voor veiligheid. Categorieƫn binnen het onderzoek zijn veiligheidsmotivatie, veiligheidsbelang en veiligheidsbeleid. Er is gekeken waar nog ruimte is voor verbetering.

Wat zijn de resultaten?

De monteurs hebben stellingen beantwoord over hun leidinggevende. De leidinggevenden hebben deze vragen ook over zichzelf beantwoord. De uitslag van het onderzoek was overigens ruim voldoende tot goed. Hoe meer een monteur het met de stellingen eens is, hoe meer de leidinggevende voldoet aan de categorie, hoe beter. Uit het onderzoek bleek dat er in alle categorieƫn verschil was tussen de antwoorden van de monteurs en de leidinggevenden. De leidinggevenden lijken iets rooskleuriger over zichzelf te denken dan dat de monteurs over hen denken. De categorie veiligheidsmotivatie had het laagste gemiddelde. Hoewel de resultaten dus de goede kant op gaan, is er nog wel ruimte voor verbetering. Binnen de categorieƫn is nauwkeurig gekeken naar de antwoorden en interviews om te onderzoeken waar de verbeterpunten liggen. Op basis hiervan zijn er een aantal adviezen gegeven richting Hamer.

Adviezen: praktisch en toepasbaar

Er zijn veel praktische tips gegeven om kleine dingen aan te passen die voor grote resultaten kunnen zorgen. Denk hierbij aan het duidelijk uitleggen van taken, het terugkoppelen van meldingen en hoe je zelf het goede voorbeeld kunt geven. Deze kunnen geĆÆmplementeerd worden door bijvoorbeeld een cursus leidinggeven en motiveren.

Daarnaast is er advies gegeven om een kerngroep veiligheid te starten die bestaat uit collega’s van diverse afdelingen. Het doel van de kerngroep is betrokkenheid met, verbetering van en coƶrdinatie met andere leidinggevenden op het gebied van veiligheid. Deze kerngroep richt zich op zaken als toolboxonderwerpen, verbetering van werkvoorbereiding en knelpunten en verbeterpunten van veiligheid.

Als laatste is geadviseerd om de toolboxmeeting te optimaliseren. Een kortere toolbox met meer impact is het doel, wat uiteindelijk de veiligheid ten goede moet komen. Belangrijk hierbij is het terugbrengen van de groepsgrootte tot maximaal tien personen per toolbox, om zo iedereen te betrekken en mee te laten denken. In de toolbox is meer ruimte voor monteurs om hun eigen situaties in te brengen en te bespreken en het zo voor iedereen toegankelijk te maken.