fbpx

Veiligheidsgedrag op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer

We hebben elke dag te maken met veiligheid en het speelt een grote rol binnen de hele organisatie. We geven dit onderwerp aandacht en dat betekent ook dat je moet blijven kijken naar verbetering en vernieuwing. Met het oog op de toekomst is het van belang breder te kijken dan naar regels alleen. Steeds meer wordt aangetoond dat de leidinggevende binnen een bedrijf een grote, positieve invloed kan hebben op de veiligheid binnen een bedrijf. Omdat dit zo belangrijk is, wordt er vanaf maart een onderzoek gedaan naar het veiligheidsgedrag van leidinggevenden door Yorinde Zomer.

Kijken naar onze eigen organisatie

Er zijn veel richtlijnen en eisen op het gebied van veiligheid. Van belang is dat deze eisen en richtlijnen over worden gedragen naar de uitvoerenden. De leidinggevende kan hierop een zeer positieve invloed hebben door zijn manier van leidinggeven. Hamer wil naar haar eigen organisatie kijken. Hierbij zal een koppeling worden gemaakt tussen wetenschap en praktijk. Welke gedragingen van leidinggevenden zijn volgens de wetenschap veiligheidsverhogend en in hoeverre worden deze bij Hamer wel of niet toegepast? Dat is de vraag waar het onderzoek zich op zal richten, zodat er een op maat gemaakt advies kan worden geschreven richting Hamer. Dit advies zal zich richten op het doorzetten of veranderen van bepaald gedrag van leidinggevenden.

Het gebeurt in de praktijk

Yorinde heeft Toegepaste Psychologie gestudeerd en heeft in het kader van haar opleiding onderzoek gedaan naar de invloed van stress op veiligheidsgedrag. ‘Ik wil niet de hele dag achter mijn bureau zitten om de theorie uit de boeken toe te passen. Bij een vorige opdrachtgever heb ik veel vragenlijsten uitgedeeld en heb ik twee dagen meegekeken. Ik wil zien en ervaren hoe het er in de praktijk, op de werkvloer, aan toegaat. Daar gebeurt het immers!’ En juist een kijkje in de praktijk kunnen we bij Hamer bieden.

Onderzoek

Op dit moment zit Yorinde in de onderzoeksfase. De volgende stap zal zijn dat ze vragenlijsten gaat afnemen. Dit zal schriftelijk zijn voor de monteurs maar ook mondelinge interviews voor de project- en bedrijfsleiders. ‘Omdat we een verbetering op het gebied van veiligheid willen is het bovenal gewenst dat er eerlijke antwoorden op mijn vragen worden gegeven. Dit komt het uiteindelijke resultaat ten goede’. Wij willen erachter komen wat er al goed gaat, maar vooral wat er nog verbeterd kan worden.