fbpx

Veiligheid: LOTO

Lock Out Tag Out (LOTO) is een manier om te vermijden dat installatieonderdelen onbedoeld in werking kunnen worden gezet terwijl medewerkers aan de installatie aan het werk zijn.

Het principe van LOTO is eenvoudig:

  • blokkeren, vergrendelen of ontoegankelijk maken (Lock  Out)
  • in combinatie met markering (Tag Out).

Voorbeelden toepassingen:

  • Een groep afsluiten in de verdeelkast voor elektrawerkzaamheden of werkzaamheden
    aan de pomp.
  • Een vulpuntenbak afsluiten bij werkzaamheden aan de tankinstallatie of in de kruipruimte.
  • Blokkeren van kleppen, kranen en afsluiters.
  • Uitschakelen van machines en apparatuur voor onderhoud- of reparatiewerkzaamheden.

Het blokkeren van een installatie, dus het toepassen van LOTO, is een wettelijke verplichting!

De LOTO-procedure bestaat uit 7 stappen:

  Stap 1:  Identificatie

–          Identificeer de bron: wat moet worden afgesloten?

–          Bereid de Lock Out voor.

 Stap 2:  Communicatie

–       Communiceer naar iedereen over de werkzaamheden en het uitschakelen van de installatie.
Denk ook aan niet werk gerelateerd personeel.

–       Maak, bij nieuw-/verbouw, duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor het toepassen en beheren van LOTO. Dit is in de meeste situaties de E-Installateur.

Stap 3:  Lock Out

–       Schakel de installatie of machine volledig uit en vergrendel deze.

–       Plaats een slot met (unieke) sleutel.

–       Houd de sleutels bij je.

–       Sleuteloverdracht binnen de eigen organisatie is toegestaan bij een dringende reden waardoor de monteur zelf niet op de projectlocatie aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte.

Degene die overneemt, volgt de procedure opnieuw vanaf stap 1. Overdracht aan derden is nooit toegestaan.

Stap 4:  Tag Out

–       Bevestig een waarschuwingskaart (voorzien van naam en telefoonnummer) aan de vergrendeling.

Stap 5:  Testen

–       Voordat de werkzaamheden beginnen moet je controleren dat de installatie of machine inderdaad is uitgeschakeld en spanningsloos is.

–       Gebruik daarvoor goedgekeurde meetmiddelen en handel alsof je onder spanning werkt.

Stap 6:  Voer de taak uit

–       Voer de werkzaamheden uit.

Stap 7:  Verwijder LOTO

–       Controleer of de installatie gebruiksklaar is.

–       Controleer of alle gereedschappen en materialen verwijderd zijn en controleer of alle veiligheden en beschermingsmiddelen weer zijn aangebracht.

–       Overtuig jezelf ervan zijn dat niemand aan de installatie aan het werk is (ook collega-aannemers).

–       Kondig aan dat de installatie weer in bedrijf wordt gesteld.

–       Verwijder de waarschuwingskaart en vergrendeling en schakel de installatie weer in.

–       Voer de nodige controles uit.

–       Indien mogelijk LOTO verwijderen aan het aan einde van de werkdag door eindgroep veilig te stellen.