fbpx

Hamer gecertificeerd conform BRL SIKB 7800

De BRL SIKB 7800 is vanaf 1 juli 2021 de kwaliteitsnorm die installateurs moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie. Bedrijven die voldoen aan deze kwaliteitsnorm kunnen hiermee aantonen dat ze bij de activiteiten die ze verrichten, maatregelen getroffen hebben om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Het gaat o.a. om bodem- en waterbescherming en het voorkomen van brand, explosies en lekkages.
BRL SIKB 7800 is het plaatsvervangende certificaat van wat voorheen BRL K903 was. Hier waren wij ook voor gecertificeerd.
Sinds 2009 zijn bedrijven ook verplicht om hun chemicaliën opslag installaties te laten installeren en certificeren door een gecertificeerd BRL SIKB 7800 (voorheen BRL K903) bedrijf. Deze installaties en certificeringen kunt u ook door Hamer laten uitvoeren.