fbpx

Hamer gaat komend half jaar weer voor McDonald’s aan de slag

mc donald's Hamer rooftop unit

We voeren de werkzaamheden uit ten behoeve van diverse projecten door heel Nederland. Bijvoorbeeld McCafé’s in bestaande restaurants realiseren. Het oude Lobby concept verwijderen en het vervolgens opnieuw remodellen. Maar ook het uitbreiden van bestaande restaurants en het compleet nieuw bouwen van McDonald’s restaurants.

Welke werkzaamheden gaat Hamer uitvoeren:

McCafé:

 • Uitbreiding op het luchtbehandelingsinstallatie realiseren.
 • Extra afzuiging voor de oven installeren.

Lobby:

 • Aanpassen en vernieuwen van het kanalensysteem inclusief de toevoer en afvoerroosters.
 • Het aanpassen van de regelinstallatie.

Uitbreiden van restaurants:

 • Het uitbreiden van de capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie. Plaatsen grotere rooftop dan wel het bijplaatsen van een aanvullende rooftop. E.e.a. ten behoeve van koeling, verwarming en ventilatie (hvac).
 • Aanpassen en uitbreiden van de regeltechniek (ten behoeve van de hvac – klimaatbeheersing).
 • Aanbrengen van kanalensysteem inclusief de toevoer en afvoerroosters.
 • Het geheel inregelen en in bedrijf stellen.

Full package:

 • Combinatie van werkzaamheden als hierboven omschreven bij McCafés en Lobby.
 • Renovatie van de keuken met betrekking tot de klimaatbeheersing.
 • Aanpassing van de gasleiding ten gevolge opstelling van extra toestellen.

Nieuwbouw:

 • De gehele HVAC-installatie (koelen, verwarmen en ventileren).
 • De regeltechniek voor klimaatbeheersing (hvac) installeren.
 • Gasleidingen aanleggen.
 • Het geheel inregelen en in bedrijf stellen.