fbpx

Hamer breidt sprinklerinstallatie Daly Plastics in Zutphen uit

Daly Plastics in Zutphen recyclet plastic. Om de ontwikkelingen in de circulaire economie van plasticrecycling bij te kunnen houden breidt Daly Plastics haar productiecapaciteit uit.
Onlangs heeft Hamer de aanleg van de sprinklerinstallatie voor de eerste fase van deze uitbreiding afgerond.

In de nieuwbouw heeft Hamer een pompkamer met dieselpomp en een bluswater voorraadtank voor ca. 1 uur gerealiseerd. Via een nieuw leidingnet van ondergrondse en bovengrondse leidingen is de pompkamer aangesloten op de sprinklerinstallaties in de hallen en het silopark van Daly Plastics.

Naast aanleg van de nieuwe pompkamer met dieselpomp voorziet Hamer de gehele plant van sprinklers.
Om bevriezing tegen te gaan is het hele sprinklersysteem afgevuld met glycol. In geval van een calamiteit zal het systeem wel gewoon met water uit de voorraadtank blussen. Om de doorstroom in de leidingen te testen zonder dat er glycol de installatie verlaat bouwt Hamer zonechecks in die om de flowswitches heen lopen.

Al met al een bijzonder mooie klus waar we in 2018 mee gestart zijn.

smacap_Bright