fbpx

Hamer België bouwt uniek havenproject

project_hamer_mpet

Hamer België start met de bouw van de meest moderne tankinstallatie voor terminalvoertuigen bij MPET Deurganckdok.

MPET draagt veiligheid, gezondheid en milieu enorm hoog in het vaandel. Dit heeft zich ook duidelijk vertaald in het concept van deze installatie. Onze klant gaat hierin verder dan de geldende normen en implementeert verschillende vooruitstrevende systemen om de installatie optimaal te voorzien van alle mogelijke veiligheidssystemen.

Op deze gigantische terminal, waar de activiteiten 24/7 onvermoeid doorgaan, dient een pitstop de machines ook met de nodige snelheid te kunnen bevoorraden. Maar snelheid en veiligheid gaan ook hier hand in hand.

Acht autonome tankplaatsen

De meeste straddle carriers zijn voorzien van dubbele brandstoftanks, met daarnaast een AdBlue installatie om aan de hoogste milieueisen te voldoen. Om de gehele fleet tijdig te kunnen bevoorraden, worden acht autonome tankplaatsen aangelegd waar de twee brandstoftanks en de AdBlue tank van elke machine steeds gelijktijdig gevuld kunnen worden. Voor de brandstof wordt op elke tankplaats een dubbel lekvrij koppelsysteem geplaatst waarbij beide brandstoftanks simultaan worden opgevuld aan een debiet van 250l/min per positie. Een derde lekvrije aansluiting staat in voor de automatische bevoorrading van de AdBlue tank.

Alle tanks van deze voertuigen zijn tevens voorzien van een eigen overvulbeveiliging, zodat overloop niet mogelijk is. De connectie van elke lekvrije koppeling wordt tevens door elke machine ingelezen, waarbij de sturing zo is voorzien dat het voertuig enkel bij volledige ontkoppeling verder kan rijden.

Hectronic automatische voertuigherkenning

Door middel van het Hectronic automatische voertuigherkenningssysteem worden alle tankbeurten op autonome wijze geregistreerd. Verdere handelingen van de operatoren zijn onnodig. Dit geldt zowel voor bovenstaande installatie, als voor het slave station waar alle andere terminalvoertuigen zich kunnen bevoorraden met diesel, gasolie en AdBlue.

Zelfs bij de bevoorrading van de voorraadtanks gaat men hier verder dan de norm. Zo worden bijvoorbeeld de gasolie en diesel brandstofdampen door de tankwagens gerecupereerd. Autonome overvulbeveiligingen elimineren mogelijk falen van externe factoren, buiten dit verzekeren dodemansfuncties ter hoogte van de lospunten de alertheid bij elke levering.

Een centraal monitoringssysteem bewaakt de gehele installatie en zorgt ervoor dat de klant een goede opvolging van de operationele werking kan verzekeren.

MPET investeert hier in een voorbeeldinstallatie binnen de industrie, waarbij Hamer oprecht fier is om dit project te realiseren.