fbpx

Bluswaterafvoerinstallatie voor Broekman Logistics Nijmegen

Hamer levert twee bluswaterafvoerinstallaties voor Broekman Logistics in Nijmegen. Het sprinklerwater dient opgevangen te worden zodra de sprinklerinstallatie in werking treedt en zodoende milieuverontreiniging te voorkomen. Broekman Logistics is gespecialiseerd in de opslag en distributie van verpakte specialty chemicals en gevaarlijke stoffen (ADR). De opslaghallen zijn allemaal voorzien van een sprinklerinstallatie met een hoge gevarenklasse. In hal 21 en 22 wordt elke installatie voorzien van een afvoerinstallatie, aangebracht onder vrijverval. Elke installatie kan 1.350 m3/h sprinklerwater afvoeren naar het opvangreservoir.

Hamer heeft in eigen beheer roestvrijstalen geveldoorvoerstukken ontwikkeld.

Bij de loadingdocks worden roestvrijstalen terugslagkleppen gemonteerd, die ook in beheer van Hamer ontwikkeld zijn. Aangezien de afvoerinstallatie functioneert door de beschikbare statische hoogte dienen de terugslagkleppen zo min mogelijk drukverlies te bezitten voor het waarborgen van voldoende afvoercapaciteit.

In hal 6C zijn er geen mogelijkheden voor een vrijvervalafvoersysteem. Deze hal wordt voorzien van een betonbak in de vloer. Het opgevangen water wordt middels een pomp uit de betonbak gezogen. Met een persleiding DN200 door de opslaghal wordt het water afgevoerd naar het opvangreservoir. Aangezien deze leiding hoog in de hal dient te hangen, is er gekeken naar een laag montagegewicht. Als primeur in Nederland is er gekozen voor het Victaulic StrengThin systeem. Met dit systeem wordt een dunwandige roestvaststalen buis van 2 mm verbonden worden met verzinkte groefkoppelingen.

Op dit moment werkt Hamer vol enthousiasme aan de realisatie van dit project. De doorvoerstukken worden in de prefabhal voorbereid, om zo overlast bij de klant te minimaliseren. Op locatie is de grond opengegraven en wordt het leidingwerk aangebracht. We danken Broekman Logistics voor het gestelde vertrouwen.

Foto geveldoorvoerstuk

Foto geveldoorvoerstuk

Ontwerp geveldoorvoerstuk

Ontwerp geveldoorvoerstuk

 

Ontwerp terugslagklep

Ontwerp terugslagklep

StrengThin100 systeem

StrengThin100 systeem