fbpx

5xbeter Week van Veilig en Gezond Werken bij Hamer

Deze week maakt de metaalsector zich een week lang extra sterk voor veilig en gezond werk. Deze negende 5xbeter Week van Veilig en Gezond Werken staat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Op donderdag 21 juni (vandaag) staat de 5xbeter truck bij ons op locatie om workshops te geven en om in gesprek te gaan over werken met gevaarlijke stoffen.

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Je kunt ze binnen krijgen door inademing, inslikken of huidcontact. Dit kan klachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende schade bij langdurige blootstelling. Reden genoeg om hier als Hamer aandacht aan te besteden. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers veilig werken, met de komst van 5xbeter en de workshops, hebben we extra aandacht voor dit thema.