fbpx

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is per 1 maart 2017 verplicht voor
asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. LAVS is een webapplicatie
waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en
met stort, worden bijgehouden.

LAVS heeft als doel:
– de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten,
– het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken
– de administratieve lasten voor allebetrokken partijen te beperken

Wettelijke verplichtingen

Via www.asbestvolgsysteem.nl worden gegevens vanaf het moment
van identificatie tot aan het transport en de stort van asbest door de ketenpartijen bijgehouden.
Hierdoor is het mogelijk sneller en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te krijgen.
LAVS helpt bovendien partijen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Via LAVS worden
de verplichte meldingen (zoals o.a. de sloopmelding en de startmelding) automatisch verstuurd naar
de betreffende instanties. Het maakt de uitwisseling van informatie tussen partijen
in de hele asbestketen eenvoudiger. Dit voorkomt incidenten door aanwezigheid
van asbest en bevordert veilig werken.

Stefan Visscher
Projectmanager Asbestsanering | Sloopwerk | Bouwkundig werk