fbpx

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is per 1 maart 2017 verplicht voor asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en met stort, worden bijgehouden.

LAVS heeft als doel:

  • de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten,
  • het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken
  • de administratieve lasten voor alle betrokken partijen te beperken

Wettelijke verplichtingen asbestvolgsysteem

Via de website van het LAVS worden gegevens vanaf het moment van identificatie tot aan het transport en de stort van asbest door de ketenpartijen bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk sneller en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te krijgen. LAVS helpt bovendien partijen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Via LAVS worden de verplichte meldingen (zoals o.a. de sloopmelding en de startmelding) automatisch verstuurd naar de betreffende instanties. Het maakt de uitwisseling van informatie tussen partijen in de hele asbestketen eenvoudiger. Dit voorkomt incidenten door aanwezigheid van asbest en bevordert veilig werken.

Gert-Henk Bakker
Vestigingsmanager Hamer Noord
Willem Hoijtink
Projectleider Asbest