fbpx

FOJA bedrijven onderweg naar trede 3 van CO2-Prestatieladder

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat in 2050 alle bedrijven en overheden CO2 neutraal moeten zijn. De FOJA bedrijven willen hierin het goede voorbeeld geven. Voor het milieu maar ook uit commercieel oogpunt, want steeds meer aanbestedingen vereisen een serieuze en controleerbare CO2-reductie aanpak. Daarom hebben we een adviesbureau in de arm genomen dat ons gaat begeleiden bij het behalen van trede 3 op de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2 Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.
Een certificering is een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

De FOJA bedrijven gaan hun best doen om voor de bouwvakvakantie 2023 het niveau (trede) 3 certificaat te behalen. We gaan jullie (en onze leveranciers en klanten) de komende tijd op de hoogte houden van onze vorderingen.