fbpx

Thermische olie installatie

Thermische olie installatie

Een thermische olie installatie bestaat uit een primair systeem dat kan worden aangevuld met een of meerdere secundaire systemen, zoals een naverbrander om procesgassen te gebruiken die anders verloren gaan ter verwarming van de olie. Het primaire systeem is in principe altijd hetzelfde en bestaat uit een verwarmingsketel, pomp(en), leidingwerk, voorraadtank, expansietank en vaak een warmtewisselaar.

Een thermische olie installatie is een veel gebruikt verwarmingsmedium in de chemische-, papier- en petrochemische industrie.

Verbouwen en aanpassen thermische olie installatie

Naast het ontwerpen en installeren, kan Hamer ook uw huidige installatie verbouwen of aanpassen aan uw nieuwe behoeften. Denk hierbij aan het vervangen of uitbreiden van het leidingwerk of om uw huidige installatie te upgraden door een secundair systeem op uw bestaande installatie aan te sluiten. Ook zijn wij experts als het aankomt op brandveiligheid voor de industrie.

Stikstof blanketing

De thermische olie die gebruikt wordt in een thermische olie installatie is erg onderhevig aan oxidatie. Om de standtijd van de thermische olie te verlengen, door veroudering tegen te gaan, kan stikstof blanketing gebruikt worden. Hierdoor wordt de olie afgesloten van zuurstof om veroudering tegen te gaan. Tevens is de olie minder gevoelig voor vervuiling.

Thermische olie installatie | wissels en testing

Om de staat van de thermische olie en de hitte overdragende eigenschappen zo optimaal mogelijk te houden, is het regelmatig testen van de olie noodzakelijk. Onregelmatigheden in of verontreiniging van de olie kunnen in het ergste geval defecten in de installatie tot gevolg hebben.

Op basis van onze testresultaten kunnen problemen snel worden gelokaliseerd en opgelost. Mocht de olie verontreinigd zijn, kan Hamer u helpen met filtering, regeneratie of oliewissel.

Turnkey oplossingen door samenwerking

Hamer werkt samen met partners op het gebied van thermische oliesystemen. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om turnkey oplossingen te leveren. Dit betekent dat u één partner heeft die het plan uitwerkt, de installatie installeert en deze onderhoudt. Samen met partners hebben wij, onder andere, een oud thermische systeem vervangen door een compleet nieuwe installatie bij Afton Chemicals.

Wilt u meer informatie over thermische olie installatie?

Richard Beekman
Commercieel Technisch Adviseur