fbpx

IBC keuren

IBC's keuren

Is uw IBC toe aan een keuring? Wat zijn dan de zaken om rekening mee te houden? En hoe weet u of u een betrouwbaar bedrijf inschakelt voor de keuring? Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet uw IBC periodiek worden geïnspecteerd. Waarvoor u uw IBC gebruikt bepaalt welke inspecties moeten worden uitgevoerd.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Visuele controle

Minimaal één keer per 2 maanden en tevens na iedere verplaatsing van de IBC moet de gebruiker de IBC visueel controleren. Hierbij moet worden gelet op lekkage en/of eventuele aanwezigheid van beschadigingen/mankementen en het functioneren van de anti-hevelvoorziening. Zo nodig moeten er reparaties aan de installatie worden verricht. U mag deze visuele controle zelf uitvoeren. U kunt de resultaten hiervan noteren in uw logboek.

Inspectie conform PGS 30

Uw IBC moet geïnspecteerd worden conform PGS 30, indien u uw IBC op uw eigen terrein gebruikt of verplaatst, maar niet vervoerd over de openbare weg. Deze inspectie bestaat uit een visuele inspectie (iedere 2,5 jaar) en een inwendige inspectie met dichtheidsbeproeving (iedere 15 jaar).

Deze inspecties moet worden uitgevoerd door een keuringsinstantie die door Kiwa gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 “Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³ voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen en controle en onderhoud ervan ”.

Hamer is hiervoor gecertificeerd en kan deze beide inspecties voor u verzorgen. Wij gaan ervan uit dat een logboek van de IBC, tankcertificaat en bijbehorende eerdere rapportages aanwezig zijn.

Deze inspectie bestaat uit 2 delen:

 1. Visuele inspectie: bij deze inspectie wordt de installatie onder andere gecontroleerd op de staat van onderhoud, beschadigingen van de verflaag (corrosie), mechanische beschadigingen (aan tank, leidingen, lasnaden) en afdichtingen van vul- en peilleidingen. Tevens wordt het functioneren van de anti-hevelvoorziening en lekdetectie (indien aanwezig) gecontroleerd. De frequentie voor de visuele inspectie is vastgesteld in de PGS 30 op 2,5 jaar.
 2. Inwendige beoordeling (aangevuld met dichtheidsbeproeving): conform PGS 30 moet 15 jaar na ingebruikname van uw IBC een inwendige beoordeling gedaan worden, aangevuld met een wanddiktemeting, putcorrosie en een dichtheidsbeproeving. Ook de controle van de lekbak wordt hierin meegenomen.

Inspectie conform ADR/VLG

Indien u uw IBC wil vervoeren over de openbare weg, dan moet deze voor die tijd en periodiek geïnspecteerd zijn conform ADR/VLG. Deze inspectie moet worden uitgevoerd door een keuringsinstantie die gecertificeerd is door een organisatie die door de Nederlandse overheid erkend is. Hamer heeft hiervoor het juiste certificaat en kan ook deze inspectie voor u verrichten.

Deze inspectie bestaat uit 2 delen:

 1. Visuele inspectie en dichtheidsbeproeving: bij deze inspectie wordt de IBC uitwendig visueel geïnspecteerd en wordt een dichtheidsbeproeving uitgevoerd. De frequentie voor deze inspectie is conform ADR/VLG vastgesteld één keer per 2,5 jaar.
 2. Inwendige inspectie: bij deze inspectie wordt de IBC inwendig geïnspecteerd en worden preventief de aanwezige pakkingen vervangen.  De frequentie voor deze inspectie is conform ADR/VLG vastgesteld één keer per 5 jaar.

Kunststof IBC

Heeft u een kunststof IBC (truckmaster)? Deze dient na 2,5 jaar geïnspecteerd te worden conform ADR/VLG. Tevens geldt dat deze na 5 jaar na de productiedatum vervangen dient te worden. Vraag gerust een offerte aan voor de mogelijkheden.

De keuring

Hoe gaat de keuring precies in zijn werk?

 1. U neemt contact met ons op voor een offerte (bij voorkeur met logboek en tankconformiteitsbewijs)
 2. U laat ons weten wanneer de IBC(‘s) gekeurd kunnen worden
 3. Wij komen bij u langs om de IBC (‘s) te keuren of u komt de IBC bij ons brengen (om de tank te kunnen keuren dient deze leeg te zijn)
  • Bij een 2,5 jaarlijkse keuring hoeft dit niet, maar het liefst leeg
  • Bij een 5 jarige keuring dient de IBC leeg te zijn, met een schone lekbak
  • Bij een 15 jarige keuring dient de tank gereinigd te zijn, en tevens uit de lekbak gehaald te zijn. De eventuele reiniging kunnen wij voor u verzorgen
 1. Bij goedkeuring brengen wij een keurmerk met vervaldatum aan op de registratieplaat. Ook voorzien wij de IBC van een etiket met de nieuwe vervaldatum van de keuring
 2. Na de keuring ontvangt u het digitale keuringsrapport die u kunt toevoegen aan het logboek van de IBC
 3. U voldoet weer aan de wettelijke eisen!

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wilt u meer informatie over het keuren van IBC's

Jan Bunskoeke
Verkoopdirecteur Hamer Direct & Haspeltechniek