fbpx

Hogere brandveiligheid door sprinklerinstallaties, watermist- en blusschuimsystemen

Hamer is gespecialiseerd in brandveiligheid. Wij leveren en installeren zowel conventionele sprinklerinstallaties om personen en goederen tegen brand te beschermen als geavanceerde blussystemen ter beveiliging van bijvoorbeeld datacenters.

Wij leveren de volgende brandbestrijdingsinstallaties:

Focus op kwaliteit en continuïteit

Een brand kan grote schade aanrichten aan gebouwen en goederen, maar ook levensbedreigend zijn. Daarom is het van groot belang dat u een installatie kiest die de brandveiligheid voor uw situatie het best kan waarborgen en dat deze conform de wettelijke eisen geïnstalleerd is. Wij bestuderen uw specifieke situatie, denken met u mee en geven u het beste advies. Hamer is CCV en Kiwa VBB erkend installateur voor VBB systemen.

Hamer is gespecialiseerd in het installeren van brandbestrijdingsinstallaties in gebouwen die reeds in gebruik zijn en waar de bedrijfsactiviteiten moeten doorlopen. Wij werken nauw samen met de opdrachtgever om de bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. Denk hierbij aan fabrieken, zorginstellingen, parkeergarages en bijvoorbeeld datacenters.

Brandveiligheid voor elke toepassing

Hamer is totaalaanbieder op het gebied van installatietechniek. Daarom hebben wij in 2011 ons totaalpakket verbreed met de expertise brandveiligheid.

Inmiddels leveren wij een compleet pakket automatische brandbestrijdingsinstallaties voor iedere situatie. Naast de conventionele sprinklerinstallaties, verzorgt Hamer ook hoge- en lagedruk watermistsystemen, AFFF schuimbijmengsystemen, zwaar/midden/lichtschuim blusinstallaties en CAFS systemen (Compressed Air Foam Systems).

  • Sprinklerinstallatie

De sprinklerinstallatie is, door de eenvoudige en effectieve werking, het meest toegepaste middel voor brandveiligheid. Een sprinklerinstallatie bestaat uit een watervoorziening, alarmkleppen en een leidingnet met sprinklers dat door het gehele gebouw is geïnstalleerd. De installatie treedt in werking wanneer een bepaalde omgevingstemperatuur het kopje van de sprinkler bereikt. Het blussen start direct en voorkomt dat de brand zich kan uitbreiden. Regelmatig zijn branden al door de sprinklerinstallatie geblust voordat de brandweer arriveert.

Toepassingen sprinklerinstallatie

Sprinklerinstallaties worden vaak aangebracht in gebouwen waar veel personen aanwezig zijn of waar kostbare goederen zijn opgeslagen.  Denk hierbij aan scholen, winkelcentra, magazijnen, distributiecentra, ziekenhuizen en grote productiebedrijven.

  • Watermistsysteem

De werking van een watermistsysteem is in grote lijnen gelijk aan die van een sprinklerinstallatie. Een watermistsysteem bestaat uit een netwerk van leidingen en verstuivers. Deze verstuivers spuiten een nevel van miniscuul kleine waterdeeltjes een ruimte in, waardoor watermist ontstaat. Watermist heeft een groter blussend effect dan een sprinkler doordat zuurstof wordt verdrongen en het voor meer verkoeling zorgt.

Kijk in deze video naar het ontwerp- en installatieproces van een Hi Fog ® watermistsysteem voor offshore gebruik. Voor dit unieke project hebben onze brandbeveiligingsexperts en werktuigbouwkundigen hun krachten gebundeld om tot dit mooie resultaat te komen. 

Toepassingen watermistsysteem

Voor het blussen met watermist is aanzienlijk minder water nodig dan bij een sprinklerinstallatie. Dit heeft een aantal grote voordelen. Zo kan worden volstaan met een normale drinkwaterleiding en is er geen waterinstallatie benodigd. Daarnaast is de waterschade na een brand minder groot en is de kans op beschadiging van (elektrische) apparatuur kleiner. Hierdoor is watermist met name geschikt voor datacenters, zorginstellingen, scholen en hotels.

  • Blusschuim installatie

Blusschuim bestaat uit drie elementen: water, lucht en een schuimconcentraat. De combinatie van de drie elementen zorgt ervoor dat zuurstof wordt afgesloten van de brand waardoor deze dooft. Ook voorkomt het dampvorming en koelt het blusschuim het brandoppervlak en de omgeving. Blusschuim zorgt vaak voor minder schade aan apparatuur omdat minder water benodigd is dan bij conventionele blussystemen.

Het plaatsen van een blusschuim installatie vergt specifieke kennis. Hamer heeft deze expertise in huis, laat u daarom altijd door een van onze specialisten adviseren.

Soorten blusschuim

AFFF staat voor Aqueous Film Forming Foam. Zoals de naam al doet vermoeden is het een schuim dat een dunne film vormt. Dit dunne laagje zorgt ervoor dat de lucht goed afgesloten blijft van de brandstof. Het schuim heeft als voordeel dat het snel weer sluit als het onderbroken wordt door bijvoorbeeld een brandweerman die door het schuim loopt.

Een ander blusschuim is het Compressed Air Foam System, oftewel CAFS. Bij CAFS wordt het blusschuim verkregen door een grote hoeveelheid perslucht aan het water en het schuimvormend middel toe te voegen. Doordat er veel lucht toegevoegd wordt, kan met relatief weinig water veel schuim gecreëerd worden.

Toepassingen blusschuim

Blusschuim is er in zwaar, middelzwaar en lichtschuim. De hoeveelheid toegevoegde lucht in het schuim bepaalt de zwaarte van het schuim. Zwaar schuim wordt voornamelijk toegepast bij het afdekken van vloeistofbranden en ter voorkoming van explosies. Middelzwaar schuim is met name geschikt om vluchtige en/of giftige chemicaliën in te sluiten. Lichtschuim wordt gebruikt om lucht te verdringen bij een brand in een relatief kleine ruimte zoals een machinekamer of dataruimte.

Meer informatie over brandveiligheid?

Bart Luyten
Bedrijfsleider WTB en Brandbestrijdingstechniek

Interesse in Brandveiligheid?

Meer weten over Brandveiligheid of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?