fbpx

Hogere brandveiligheid door sprinklerinstallaties, watermist- en blusschuimsystemen

Wij zijn gespecialiseerd in brandveiligheid. Wij leveren en installeren zowel conventionele sprinklerinstallaties om personen en goederen tegen brand te beschermen als geavanceerde blussystemen ter beveiliging van bijvoorbeeld datacenters.

Wij leveren de volgende brandbestrijdingsinstallaties:

Focus op kwaliteit en continuïteit

Een brand kan grote schade aanrichten aan gebouwen en goederen, maar ook levensbedreigend zijn. Daarom is het van groot belang dat u een installatie kiest die de brandveiligheid voor uw situatie het best kan waarborgen en dat deze conform de wettelijke eisen geïnstalleerd is. Wij bestuderen uw specifieke situatie, denken met u mee en geven u het beste advies. Hamer is CCV en Kiwa VBB erkend installateur voor VBB systemen.

Wij zijn gespecialiseerd in het installeren van brandbestrijdingsinstallaties in gebouwen die reeds in gebruik zijn en waar de bedrijfsactiviteiten moeten doorlopen. Wij werken nauw samen met de opdrachtgever om de bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. Denk hierbij aan fabrieken, zorginstellingen, parkeergarages en bijvoorbeeld datacenters.

Brandveiligheid voor elke toepassing

Hamer is totaalaanbieder op het gebied van installatietechniek. Daarom hebben wij in 2011 ons totaalpakket verbreed met de expertise brandveiligheid. Inmiddels leveren wij een compleet pakket automatische brandbestrijdingsinstallaties voor iedere situatie. Naast de conventionele sprinklerinstallaties, verzorgt Hamer ook hoge- en lagedruk watermistsystemen, AFFF schuimbijmengsystemen, zwaar/midden/lichtschuim blusinstallaties en CAFS systemen (Compressed Air Foam Systems).

Sprinklerinstallatie

De sprinklerinstallatie is, door de eenvoudige en effectieve werking, het meest toegepaste middel voor brandveiligheid. Een sprinklerinstallatie bestaat uit een watervoorziening, alarmkleppen en een leidingnet met sprinklers dat door het gehele gebouw is geïnstalleerd. De installatie treedt in werking wanneer een bepaalde omgevingstemperatuur het kopje van de sprinkler bereikt. Het blussen start direct en voorkomt dat de brand zich kan uitbreiden. Regelmatig zijn branden al door de sprinklerinstallatie geblust voordat de brandweer arriveert.

Sprinklerinstallaties worden vaak aangebracht in gebouwen waar veel personen aanwezig zijn of waar kostbare goederen zijn opgeslagen.  Denk hierbij aan scholen, winkelcentra, magazijnen, distributiecentra, ziekenhuizen en grote productiebedrijven.

Watermistsysteem

De werking van een watermistsysteem is in grote lijnen gelijk aan die van een sprinklerinstallatie. Een watermistsysteem bestaat uit een netwerk van leidingen en verstuivers. Deze verstuivers spuiten een nevel van miniscuul kleine waterdeeltjes een ruimte in, waardoor watermist ontstaat. Watermist heeft een groter blussend effect dan een sprinkler doordat zuurstof wordt verdrongen en het voor meer verkoeling zorgt.

Voor het blussen met watermist is aanzienlijk minder water nodig dan bij een sprinklerinstallatie. Dit heeft een aantal grote voordelen. Zo kan worden volstaan met een normale drinkwaterleiding en is er geen waterinstallatie benodigd. Daarnaast is de waterschade na een brand minder groot en is de kans op beschadiging van (elektrische) apparatuur kleiner. Hierdoor is watermist met name geschikt voor datacenters, zorginstellingen, scholen en hotels.

Blusschuim installatie

Blusschuim bestaat uit drie elementen: water, lucht en een schuimconcentraat. De combinatie van de drie elementen zorgt ervoor dat zuurstof wordt afgesloten van de brand waardoor deze dooft. Ook voorkomt het dampvorming en koelt het blusschuim het brandoppervlak en de omgeving. Blusschuim zorgt vaak voor minder schade aan apparatuur omdat minder water benodigd is dan bij conventionele blussystemen.

Het plaatsen van een blusschuim installatie vergt specifieke kennis. Hamer heeft deze expertise in huis, laat u daarom altijd door een van onze specialisten adviseren.

Er zijn verschillende soorten blusschuim namelijk AFFF (Aquous Film Forming Foam) en CAFS (Compressed Air Foam System). Lees hier meer over bluschuim.

Meer informatie over brandveiligheid?

Dani├źl Kuttschreutter
Commercieel Technisch Adviseur