fbpx

Hamer is specialist op het gebied van alternatieve brandstoffen

Benzine, diesel en LPG zijn brandstoffen die we al lang kennen en gebruiken. De zogenaamde traditionele brandstoffen. Maar er zijn tegenwoordig ook alternatieve brandstoffen die beter zijn voor het milieu en daardoor voor onze gezondheid. Komende jaren zullen alternatieve brandstoffen in snel tempo aan populariteit winnen. En dan met name de groene en hernieuwbare alternatieve brandstoffen.

Hieronder een overzicht van de alternatieve brandstoffen waar Hamer installaties voor levert.

Elektriciteit

Een elektrische auto heeft gĂ©Ă©n verbrandingsmotor en daardoor is de CO2–uitstoot gelijk aan 0. Ondanks dat een elektrische auto beduidend duurder in aanschaf is dan een auto die rijdt op fossiele brandstof, is het gebruik ervan vele malen voordeliger. Je hoeft immers niet te tanken. Je kunt de auto gewoon opladen via ‘het stopcontact’. Al met al een prima vorm van alternatieve brandstoffen.

Laadpalen

Wij bieden verschillende soorten laadpalen voor verschillende doeleinden, zoals voor tankstations, garages, op kantoor en voor thuisgebruik. Met onze kennis van elektrische installaties zijn wij in staat snel in te spelen op de veranderende vraag naar deze vorm van rijden. Hamer heeft de mankracht en kennis om snel, veilig en betaalbaar grote aantallen laadpalen te plaatsen. Wij leveren voor zowel wisselstroom als gelijkstroom (AC en DC). Afhankelijk van de toepassing hebben wij verschillende merken, typen en modellen laadpalen in ons leveringspakket. Klik hier voor meer informatie over laadpalen.

Compressed Natural Gas (CNG)

CNG is aardgas dat tot een druk van ca. 200 bar is samengeperst. Dat verbeterd de verbranding en maakt dat CNG milieu vriendelijker is dan LPG en zeker dan benzine en diesel. CNG stoot 15% minder CO2 uit en 85% minder stikstofoxiden dan reguliere brandstoffen. CNG is een goedkope alternatieve brandstof. Daarom is het een populaire alternatieve brandstof en wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in lijnbussen.

Liquid Natural Gas (LNG)

LNG is vloeibaar aardgas dat gereinigd is van schadelijke stoffen en teruggekoeld is tot het vloeibaar is. Aardgas wordt gezien als de schoonste fossiele brandstof echter door de energie die nodig is om LNG te koelen en weer op te warmen voor gebruik gaat dit voordeel deels verloren. LNG wordt ook toegepast als motorbrandstof. In dit geval wordt het LNG in het voertuig eerst verdampt naar aardgas dat dient als brandstof.  LNG is minder schaars dan andere fossiele brandstoffen waardoor de prijs niet snel zal stijgen. We zien dan ook zeker een toekomst in het gebruik van LNG voor personenauto’s. Wij hebben reeds een aantal LNG tankstations in de Benelux en Duitsland aangelegd.

Gas-To-Liquids (GTL)

GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is. Hamer heeft o.a. voor KLM Equipment Services een productwissel doorgevoerd van diesel naar GTL.

De belangrijkste voordelen in het kort

  • Helpt om de lokale uitstoot te verminderen
  • Eenvoudig in bestaand wagenpark te gebruiken (nieuwe en oudere dieselmotoren)
  • Geen investeringen in voertuigen of infrastructuur nodig
  • Kan helpen om het motorgeluid te verminderen

Waterstof

Waterstof is een soort gas. Het wordt in fabrieken geproduceerd via elektrolyse, waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). Hierbij wordt elektriciteit geproduceerd die een elektromotor aandrijft. Het enige restproduct is waterdamp en warmte. Er ontstaat geen CO2 waardoor het een zero-emission oplossing is. Hamer volgt de ontwikkelingen rond waterstof op de voet. Het eerste waterstofstation hebben we in 2020 gerealiseerd en voor 2021 staan er een aantal op stapel. Ook hebben we een contract afgesloten met een grote leverancier van waterstof systemen om service & onderhoud uit te gaan voeren aan deze systemen in Nederland.

AdBlue

Vrachtwagens maar ook steeds meer personenwagens met dieselmotoren moeten AdBlue tanken. AdBlue wordt toegevoegd aan de uitlaatgassen waardoor de milieuvervuiling wordt gereduceerd. Bij veel tankstations worden daarom AdBlue units geplaatst in het verlengde van pompeilanden. Deze units bestaan uit een smalle behuizing waarin opgenomen een AdBlue voorraadtank en een AdBlue pomp.

AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen van een dieselvoertuig om in onschadelijke stikstof en waterdamp, en vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx) die een belangrijke bron van luchtvervuiling zijn en smog veroorzaken. Het middel wordt vóór een speciale katalysator in de hete uitlaatgassen gespoten. De bij de verbranding van diesel gevormde stikstofoxiden (NOx) worden omgezet in stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik. Sinds januari 2016 is AdBlue verplicht voor de meeste dieselmotoren. Tegenwoordig stoot een dieselauto met AdBlue minder minder CO2 uit dan een benzineauto. AdBlue wordt in een aparte tank in het voertuig meegenomen. Hamer plaatst regelmatig AdBlue voorzieningen ter aanvulling van gewone brandstofvoorzieningen bij tankstations.

Wilt u meer informatie over alternatieve brandstof?

Richard Kruse
Technisch accountmanager NL
Paul Eggen Bedrijfsleider Hamer Zuid
Paul Eggen
Bedrijfsleider Hamer Zuid
Gert Remeysen
Vestigingsmanager Hamer BE/LUX