fbpx

Bodem- en tanksanering

Het is voor ons vanzelfsprekend dat ongebruikte of oude brandstofinstallaties op een verantwoorde manier worden opgeruimd. In Nederland geldt hiervoor een strenge, maar naar onze mening reële, regelgeving. Hamer is volledig gecertificeerd om met eigen mensen en materieel allerlei installaties te ruimen. Geregeld komt het voor dat na het verwijderen van de tanks en eventuele installaties ook de onderliggende bodem gesaneerd moet worden. Wij zijn gespecialiseerd in de volledige begeleiding en uitvoering van een bodemsanering. Alle technieken worden door ons ingezet om de werkzaamheden zorgvuldig en in een zo kort mogelijk tijdsbestek te realiseren.

ex situ en in situ bodemsanering

Grofweg zijn er twee methoden om een verontreinigde bodem te saneren: ex situ en in situ. Bij ex situ saneringen wordt de verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een grondverwerkingsbedrijf waar de grond gereinigd wordt. Vaak wordt hierbij ook verontreinigd grondwater bemalen en gezuiverd. Dit is een kostbare maar snelle en effectieve manier om te saneren. Bij een in situ sanering worden er bodemsanering technieken toegepast die verontreinigingen uit de bodem verwijderen zónder dat de grond wordt weggehaald. Zo blijven de bodemopbouw en -structuur behouden en wordt de bodem maar beperkt verstoord.

Wij bespreken graag met u welke sanering in uw geval de voorkeur verdient.

Meer weten over tank- en bodemsanering?

Richard Kruse
Technisch accountmanager NL
Gert Remeysen
Vestigingsmanager Hamer BE/LUX