fbpx

Chroom-6 saneren

chroom-6 saneren

Hamer is gespecialiseerd in het saneren van asbest. Chroom-6 dient in Nederland op eenzelfde manier als asbest gesaneerd te worden. Wij helpen ondernemingen bij het op juiste wijze saneren van met chroom-6 verontreinigd materiaal. Ook het deskundig verwijderen van chroom-6 houdende verflagen kunnen wij als gecertificeerd asbestsaneerder voor u verzorgen.

Wat is Chroom-6

Chroom-6 is een vorm van Chroom (Cr) en bestaat uit een Chroom atoom en drie zuurstof atomen. Chroom-6 zal zich altijd binden aan andere stoffen en in feite is Chroom-6 een verzamelnaam voor een aantal andere moleculen.

Waar is het toegepast?

Chroom-6 is onder andere toegepast op lantaarnpalen, boilers, stalen bruggen, stalen leidingen, treinstellen, defensie voertuigen, perronoverkappingen, kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen. In feite kan het zijn toegepast in alle situaties waar staal dient te worden beschermd tegen corrosie. Indien het vermoeden bestaat dat Chroom-6 aanwezig is valt aan te raden om hier onderzoek naar te laten uitvoeren.

Gezondheidsrisico’s Chroom-6

Net zo als bij asbest is van Chroom-6 bekend dat het bij blootstelling onder andere longkanker veroorzaakt bij mensen. Chroom-6 tast het DNA aan waardoor tumoren kunnen ontstaan. Er zijn drie manieren waarop het in het lichaam kan komen: via de huid, door inademen en door inslikken. Volgens experts is het daarom nog gevaarlijker dan asbest.

Veiligheidsnormen

De wettelijke grenswaarde voor Chroom-6 is op basis van nieuwe inzichten in 2017 verlaagd naar 1µg/m3. Deze grenswaarde moet bijdragen aan betere bescherming van werknemers die mogelijk in aanraking kunnen komen met Chroom-6. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit dienen werkgevers zich hierdoor extra in te spannen om blootstelling aan Chroom-6 verbindingen te voorkomen. In de praktijk zal dit betekenen dat zowel bij toepassing als het bewerken en/of verwijderen van Chroom-6 houdende producten uitgebreide voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen. 

Chroom-6 saneren

Net als asbest is Chroom-6 niet gevaarlijk zolang het opgesloten zit in de verf. Zodra het materiaal echter bewerkt wordt (zagen, slijpen, stralen, enz.) komt stof vrij die een potentieel risico vormt voor mens en milieu. Er is nog geen duidelijke regelgeving omtrent het verwijderen van chroom-6. Gezien de risico’s die groter zijn dan bij asbestblootstelling, behandelen wij chroom-6 hetzelfde als asbest. In de praktijk betekent dit sanering door middel van gebruik van een gecompartimenteerde ruimte met fijnstofafzuiging. Werknemers dienen te worden beschermd door gebruik van onafhankelijke ademlucht en beschermende luchtdichte kleding. Vervolgens moet het compartiment nauwkeurig gereinigd worden. Daarna zal de ruimte door onafhankelijk laboratorium worden geïnspecteerd en vrijgegeven.

Wilt u meer informatie over Chroom-6 saneren?

Gert-Henk Bakker
Vestigingsmanager Hamer Noord
Willem Hoijtink
Projectleider Asbest

Interesse in Chroom-6 saneren?

Meer weten over Chroom-6 saneren of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?