fbpx

Asbest risicoklassen

Asbest Risicoklassen

Alle asbesthoudende materialen zijn gevaarlijk voor de gezondheid, maar hierin zijn wel verschillende gradaties. Van hoeveel (direct) gevaar sprake is, is afhankelijk van het soort asbest en hoe deze verwerkt is. Er zijn twee groepen asbest; de serpentijn en amfiboldegroep, deze laatste is gevaarlijker.

Er zijn drie verschillende risicoklassen te onderscheiden, namelijk klasse 1, 2 en 2a. Risicoklasse 1 vormt hierbij het minst hoge risico voor de gezondheid. Lees hieronder meer over de verschillende risicoklassen. Hamer beschikt over alle benodigde kennis en certificering voor asbestsanering.

Risicoklasse 1 = laag risico

Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

 • De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het saneren mag niet uitkomen boven de grenswaarde van <2.000 vezels/m³;
 • Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding, geschikt voor het werken met asbest, te worden gedragen. Deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarzen of uit wegwerpoverschoenen en -overall;
 • Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen;
 • Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie en gemeente;
 • Asbestafval dient conform de geldende regels te worden verwerkt.

Indeling in risicoklasse 1 zal plaatsvinden bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn.

Risicoklasse 2 = normaal risico

Uitsluitend gecertificeerde bedrijven zijn bevoegd asbest met risicoklasse 2 te saneren. Het volgende is van toepassing bij asbest in risicoklasse 2:

 • Het uitvoerende bedrijf beschikt over een procescertificaat asbestverwijdering;
 • Het werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • Tenminste 1 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) op het werk;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit, en afzettingen zijn aanwezig en worden gebruikt;
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering.

Indeling in risico klasse 2 zal plaatsvinden bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, waarbij breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten en een reële kans bestaat op vrijkomen van asbeststof  boven de grenswaarde van >2.000 vezels/m³.

Risicoklasse 2a = hoog risico

Uitsluitend SC-530 gecertificeerde bedrijven zijn bevoegd asbest met risicoklasse 2a te saneren. Het volgende is van toepassing bij asbest in risicoklasse 2:

 • Het uitvoerende bedrijf beschikt over een procescertificaat asbestverwijdering;
 • Werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • Tenminste 1 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) op het werk;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit, en afzettingen zijn aanwezig en worden gebruikt;
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering, bij de vrijgave moeten omliggende ruimten ook worden beoordeeld en gemeten.

Indeling in risico klasse 2a zal plaats vinden bij amfibolproducten waarbij breuk tijdens het saneren niet te vermijden is en waarbij het vrijwel zeker is dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van >2.000 vezels/m³* uitkomen.
*Deze risicoklasse geldt voor situaties waarbij overschrijding van de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht.

Asbest douchewagen Hamer

Certificering

Hamer behoort tot het selecte groepje van 300 bedrijven met een procescertificaat asbestverwijderen. Dit betekent dat wij elk type asbest mogen en kunnen verwijderen. We zijn er trots op dat we een bijdrage mogen leveren aan het asbestvrij maken van industrieel Nederland.

Wilt u meer informatie over asbestsanering?

Gert-Henk Bakker
Vestigingsmanager Hamer Noord
Willem Hoijtink
Projectleider Asbest