fbpx

Asbest risicoklassen

Asbest Risicoklassen

Alle asbesthoudende materialen zijn gevaarlijk voor de gezondheid, maar hierin zijn wel verschillende gradaties. Van hoeveel (direct) gevaar sprake is, is afhankelijk van het soort asbest en hoe deze verwerkt is. Zo is niet-hechtgebonden asbest gevaarlijker dan hechtgebonden asbest omdat asbestvezels sneller en gemakkelijker los kunnen komen.

Er zijn drie verschillende risicoklassen te onderscheiden, namelijk klasse 1, 2 en 2a. Risicoklasse 1 vormt hierbij het minst hoge risico voor de gezondheid. Lees hieronder meer over de verschillende risicoklassen. Hamer beschikt over alle benodigde kennis en certificering voor asbestsanering.

Risicoklasse 1 = laag risico

Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

 • De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het saneren mag niet uitkomen boven de grenswaarde van <2.000 vezels/m³;
 • Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding, geschikt voor het werken met asbest, te worden gedragen. Deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarzen of uit wegwerpoverschoenen en -overall;
 • Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen;
 • Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • Asbestafval dient conform de geldende regels te worden verwerkt.

Indeling in risicoklasse 1 zal plaatsvinden bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Losse plantenbakken
 • Losse plaat (in bv. een watermeterput)
 • Pakking in CV-installatie

Risicoklasse 2 = normaal risico

Uitsluitend SC-530 gecertificeerde bedrijven zijn bevoegd asbest met risicoklasse 2 te saneren. Het volgende is van toepassing bij asbest in risicoklasse 2:

 • Het uitvoerende bedrijf beschikt over een SC-530 certificaat;
 • Het werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • Tenminste 1 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) op het werk;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit, en afzettingen zijn aanwezig en worden gebruikt;
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering.

Indeling in risico klasse 2 zal plaatsvinden bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, waarbij breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten en een reële kans bestaat op vrijkomen van asbeststof  boven de grenswaarde van >2.000 vezels/m³.

Voorbeelden van toepassingen in risicoklasse 2 zijn:

 • vinylzeil
 • golfplaten
 • colovinyltegels en bitumen lijmlaag
 • vlak plaatmateriaal
 • vensterbanken

Risicoklasse 2a = hoog risico

Uitsluitend SC-530 gecertificeerde bedrijven zijn bevoegd asbest met risicoklasse 2a te saneren. Het volgende is van toepassing bij asbest in risicoklasse 2:

 • Het uitvoerende bedrijf beschikt over een SC-530 certificaat;
 • Werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • Tenminste 1 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) op het werk;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit, en afzettingen zijn aanwezig en worden gebruikt;
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering, bij de vrijgave moeten omliggende ruimten ook worden beoordeeld en gemeten.

Indeling in risico klasse 2a zal plaats vinden bij niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen waarbij breuk tijdens het saneren niet te vermijden is en waarbij het vrijwel zeker is dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van >2.000 vezels/m³* uitkomen.
*Deze risicoklasse geldt voor situaties waarbij overschrijding van de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht.

Asbest douchewagen Hamer

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • spuitasbest (amosiet plaatmateriaal tegen dakbeschot);
 • asbesthoudende isloatiematerialen (leidingisolatie, koord);
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende resten of besmettingen;
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende plaatmateriaal (amosiet).

SC-530 certificering

Hamer behoort tot het selecte groepje van 300 bedrijven met SC-530 certificering. Dit betekent dat wij elk type asbest mogen en kunnen verwijderen. We zijn er trots op dat we een bijdrage mogen leveren aan het asbestvrij maken van industrieel Nederland. Lees hier meer over de SC-530 certificering.

Gert-Henk Bakker
Bedrijfsleider Hamer Noord